bet 365app - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Các loại hình đào tạo VLVH

Đào tạo đại học VLVH

 • Quy mô tuyển sinh: 200 sinh viên / năm học;
 • Ngành và chuyên ngành đào tạo: Các ngành và chuyên ngành đào tạo vừa làm vừa học của Trường ĐHXDHN;
 • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển;
 • Thời điểm thi tuyển sinh: Theo kế hoạch tuyển sinh hàng năm;
 • Yêu cầu đối với người học: Đã có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông;
 • Đào tạo: Chương trình đào tạo được thiết kế 5 năm (10 học kỳ, trong đó 9 học kỳ tích lũy học phần, 1 học kỳ làm Đồ án Tốt nghiệp)
 • Thời gian đào tạo: Tính từ khi sinh viên nhập trường đến lúc tốt nghiệp tối đa là 10 năm.

Đào tạo đại học liên thông VLVH

 • Quy mô tuyển sinh: 150 sinh viên / 1 năm học;
 • Ngành và chuyên ngành đào tạo: Các ngành và chuyên ngành đào tạo vừa làm vừa học của Trường ĐHXDHN;
 • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển;
 • Thời điểm thi tuyển sinh: Theo kế hoạch tuyển sinh hàng năm;
 • Yêu cầu đối với người học: Đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc khối kỹ thuật;
 • Đào tạo: Chương trình đào tạo được thiết kế 2,5 năm. Sinh viên phải học bổ sung các môn học còn thiếu so với các môn học yêu cầu ở trình độ Cao đẳng của ngành/ chuyên ngành đăng ký.

Đào tạo văn bằng hai VLVH

 • Quy mô tuyển sinh: 150 sinh viên / năm học;
 • Ngành và chuyên ngành đào tạo: Các ngành và chuyên ngành đào tạo vừa làm vừa học của Trường ĐHXDHN;
 • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển;
 • Thời điểm tuyển sinh: Theo kế hoạch tuyển sinh hàng năm;
 • Yêu cầu đối với người học: Đã có bằng tốt nghiệp đại học;
 • Đào tạo: Sinh viên sẽ được miễn các môn học đã học ở trình độ đại học đạt từ điểm 5 trở lên và phù hợp với chương trình khung của ngành/ chuyên ngành đăng ký. Dựa trên bản xét miễn môn học, sinh viên sẽ được xếp vào lớp học phù hợp.

Tiếp nhận sinh viên chính quy chuyển sang VLVH

- Điều kiện nhập học:

 • Sinh viên có nguyện vọng chuyển sang VLVH cần có đơn và được sự đồng ý của Trưởng phòng Đào tạo;
 • Có quyết định chuyển hệ đào tạo của Trường ĐHXDHN (Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên phụ trách);
 • Nộp hồ sơ gốc;
 • Phiếu điểm các môn học đã tích luỹ được ở hệ chính quy; 

- Ngành đào tạo: Tất cả các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ vừa làm vừa học của Trường ĐHXDHN.

- Đào tạo: Sinh viên sẽ được miễn các môn học đã tích lũy được ở hệ chính quy và phù hợp với chương trình khung của ngành / chuyên ngành đăng ký. Dựa trên bản xét miễn môn học, sinh viên sẽ được xếp vào lớp học phù hợp.

Đăng ký tuyển sinh Đào tạo vừa làm vừa học tại địa chỉ: //tuyensinh.73keys.com/dai-hoc