bet 365app - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Ban giám hiệu

PGS.TS. HOÀNG TÙNG

Hiệu trưởng

Phụ trách chung và trực tiếp phục trách công tác Tổ chức cán bộ, Hành chính tổng hợp, Thi đua khen thưởng, Tài chính, Cơ sở vật chất, Tài vụ, Công tác sinh viên, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Chỉ huy trưởng kiêm Chính trị viên quân sự;

Phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Hành chính tổng hợp, Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng Tài vụ, Phòng Quản trị Thiết bị, Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Phòng Quản lý Đầu tư, Phòng Bảo vệ, Ban Quản lý Ký túc xá, Trạm Y tế, Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng, Đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng.

 

PGS.TS PHẠM XUÂN ANH

Phó Hiệu trưởng

Phụ trách công tác đào tạo Đại học và Sau Đại học;

Phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Truyền thông & Tuyển sinh, Thư viện, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Ban Kỹ sư chất lượng cao;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

PGS.TS NGUYỄN HOÀNG GIANG

Phó Hiệu trưởng

 

Phụ trách công tác Khoa học & Công nghệ, Đối ngoại;

Phụ trách các đơn vị: Phòng Khoa học công nghệ, Phòng Hợp tác quốc tế, Khoa Đào tạo quốc tế, Trung tâm CNTT&CSDL, Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.