bet 365app - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (Journal of Science and Technology in Civil Engineering) của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội hoạt động theo Giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử số 118/GP-BTTTT ngày 12/4/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Các giấy phép trước đó bao gồm: Giấy phép hoạt động báo chí số 18/GP-BVHTT ngày 17/02/2007 của Bộ Văn hóa và Thể thao; Giấy phép hoạt động báo chí in số 320/GP-BTTTT ngày 27/02/2012 và Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định trong Giấy phép hoạt động báo chí in số 299/GP-BTTTT ngày 06/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng có số lượng kỳ xuất bản hàng năm là 8 số, trong đó có 4 số bằng tiếng Anh xuất bản vào các tháng 3, 6, 9 và 12 (mã số và e-ISSN 2734-9268) và 4 số bằng tiếng Việt xuất bản vào các tháng 2, 5, 8 và 11 (mã số và e-ISSN 2734-9489).

Tất cả các bài báo khoa học đăng trên Tạp chí đều được thực hiện phản biện kín 2 chiều, có gắn mã định danh quốc tế (Digital Object Identifier - DOI) và được xuất bản toàn văn dưới dạng file PDF cho từng bài. Quy trình gửi bài, phản biện và xuất bản các bài báo được thực hiện hoàn toàn trên phần mềm quản lý tạp chí tại trang web: //stce.73keys.com/index.php/en cho các số bằng tiếng Anh và //stce.73keys.com/index.php/vn cho các số bằng tiếng Việt.

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng bảo đảm được các tiêu chí do Hội đồng Giáo sư Nhà nước quy định. Hội đồng Giáo sư ngành Xây dựng - Kiến trúc và Hội đồng Giáo sư ngành Giao thông vận tải đánh giá với mức điểm tối đa cho mỗi bài báo bằng tiếng Anh là 1,25 điểm và cho mỗi bài báo bằng tiếng Việt là 0,75 điểm. Các hội đồng khác đánh giá ở mức từ 0,5 điểm đến 1,0 điểm.

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng đã từng bước khẳng định được vị thế, uy tín ở trong nước cũng như ở khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực xây dựng công trình. Tạp chí bằng tiếng Anh đã được công nhận là tạp chí quốc gia uy tín theo Quyết định số 151/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 09/8/2019 và thuộc hệ thống trích dẫn Đông Nam Á (ASEAN Citation Index – ACI, website: ) từ năm 2020 đến nay; là một trong tổng số 20 tạp chí khoa học của Việt Nam thuộc ACI.

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng có chức năng quản lý các hoạt động biên tập, xuất bản và phát triển Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (bản in và điện tử).

1.    Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác quản lý, biên tập, xuất bản và quảng bá Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng;
2.    Xây dựng kế hoạch phát triển, nâng cao chất lượng Tạp chí theo định hướng quốc tế;
3.    Tổ chức thực hiện các dự án về nâng cao chất lượng Tạp chí;
4.    Lập danh sách các thành viên Ban Biên tập Tạp chí;
5.    Là đầu mối liên kết, hợp tác với các cá nhân, tổ chức ở trong nước và quốc tế nhằm tổ chức thực hiện các hoạt động tạp chí, hội thảo khoa học, hỗ trợ công bố bài báo khoa học;
6.    Quản lý toàn diện về nhân sự thuộc Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng; là đầu mối đại diện cho các cá nhân của Tạp chí quan hệ với Trường và các tổ chức thuộc Trường; phối hợp với các đơn vị chức năng đề xuất nhu cầu tuyển dụng viên chức của Tạp chí theo đúng quy định của Trường;
7.    Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao phục vụ cho công tác của Tạp chí;
8.    Tổng Biên tập Tạp chí được phép thừa lệnh Hiệu trưởng ký và đóng dấu của Trường trong phạm vi công tác được giao. Phó Tổng Biên tập được ký thừa lệnh Hiệu trưởng những văn bản do Tổng Biên tập uỷ quyền;
9.    Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

  • Tổng Biên tập: PGS.TS Đinh Văn Thuật
  • Thường trực Ban biên tập: TS. Nguyễn Thị Nguyệt Hằng
  • Thư ký Tạp chí: ThS. Nguyễn Hương Thảo; CN. Lê Phương Chi

•    Địa chỉ: Tầng 4 Nhà Thư viện, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
•    Điện thoại:  024 3215 1343
•    Email: [email protected]
•    Website:

PGS.TS Đinh Văn Thuật - Giảng viên, Tổng biên tập

E-mail: [email protected]

DĐ: 090 457 0215

TS. Nguyễn Thị Nguyệt Hằng -  Giảng viên, Thường trực Ban biên tập

E-mail: [email protected]

DĐ: 039 485 4690

 

ThS. Nguyễn Hương Thảo, Chuyên viên, Thư ký

E-mail: [email protected]

DĐ: 081 236 1293

CN. Lê Phương Chi, Chuyên viên, Thư ký

E-mail: [email protected]

DĐ: 093 630 9616