bet 365app - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Phòng Bảo vệ

Phòng Bảo vệ có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý về công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an toàn về người và tài sản trong Trường.  

 1.  Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt nội quy, quy chế và phương án thực hiện công tác bảo vệ an ninh, trật tự, bảo vệ người và tài sản trong phạm vi khuôn viên Trường quản lý. Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện nội quy, kịp thời xử lý những việc làm trái với quy định chung của Trường.
 2. Tổ chức tuần tra, canh gác 24/24 giờ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong Trường. Phối hợp với cơ quan chức năng xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật, nội quy của Trường và các tai nạn rủi ro xảy ra trong khuôn viên Trường. Bắt giữ và lập biên bản những người phạm pháp quả tang, đối tượng có lệnh truy nã bàn giao cho công an phường xử lý.
 3. Chủ động phối hợp với công an phường sở tại, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong các hoạt động giữ gìn trật tự, trị an, an toàn xã hội trên địa bàn Trường.
 4. Thường trực các cổng trường. Theo dõi, hướng dẫn khách đến Trường liên hệ công tác, ngăn chặn kịp thời những trường hợp vào Trường gây mất trật tự công cộng.
 5. Chủ động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong các ngày lễ, kỷ niệm, bầu cử, hội nghị, các kỳ thi trong phạm vi Trường.
 6. Tham gia phối hợp với công an tổ chức kiểm tra theo định kỳ và đột xuất nhân khẩu thường trú, tạm trú trong khu tập thể trường và ký túc xá sinh viên.
 7. Kiểm tra đôn đốc sinh viên chấp hành quy định, nội quy của Trường; đấu tranh chống hiện tượng tiêu cực, vi phạm pháp luật của sinh viên, học viên.
 8.  Chủ trì tổ chức các hoạt động trông giữ xe ô tô của cán bộ, giảng viên và những người có nhu cầu theo quy định của Trường; phối hợp với Phòng Quản trị Thiết bị quản lý các gói thầu dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, dịch vụ căng tin.
 9. Là thường trực các ban: Phòng cháy, chữa cháy; Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Chủ trì, phối hợp với phòng Quản trị Thiết bị, khoa Giáo dục Quốc phòng và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy,  phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định của pháp luật.
 10. Là cấp cơ sở quản lý toàn diện về nhân sự của Phòng và là đầu mối đại diện cho cá nhân của Phòng quan hệ với Trường và các tổ chức thuộc Trường. Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Phòng theo đúng quy định của Trường.
 11. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao phục vụ cho công tác của Phòng.
 12. Trưởng phòng Bảo vệ được phép thừa lệnh Hiệu trưởng ký và đóng dấu của Trường trong phạm vi công tác được giao. Phó Trưởng phòng được ký thừa lệnh Hiệu trưởng những văn bản do Trưởng phòng uỷ quyền.
 13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao
 • Bằng khen của Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội về thành tích xuất sắc trong phong trào ANTQ năm 2009, năm 2011, năm 2012, năm 2017.     
 • Giấy khen của Công đoàn trường đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc năm học 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2016-2017.     
 • Nhiều giấy khen khác do Công an Thành phố và Trường Đại học Xây dựng tặng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ ANTT 
 • Trưởng phòng: KS. Nguyễn Trung Kiên
 • Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Huân
 • Nhân viên: 17 người

Gặp mặt các thế hệ nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Trường

Diễn tập phương án chữa cháy tại cơ sở

Tham gia huấn luyện dự bị động viên

Tuần tra kiểm tra an toàn trong ca trực

Điện thoại: 0243.8696764 – 088.888.5504