bet 365app - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Phòng Y tế

Tháng 11/1966, Trường Đại học Xây dựng được tách ra từ khoa Xây dựng của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Phòng Y tế cũng được hình thành từ đó với tổng số cán bộ là 25 người, BS. Nguyễn Duy Đương giữ chức vụ Trưởng phòng, BS. Phạm An Ninh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng.

Tháng 10/1970 Trường Đại học Xây dựng chuyển từ Quế Võ - Bắc Ninh về Hương Canh – Vĩnh Phúc, Phòng Y tế được đổi tên thành Bệnh xá với 30 giường bệnh, BS. Phạm An Ninh là Bệnh xá Trưởng.

Năm 1976 BS. Phạm An Ninh chuyển công tác, Y sĩ Nguyễn Thị Mai Lan là Bệnh xá Trưởng.

Trạm y tế Trường Đại học Xây dựng được thành lập theo quyết định số 411/QĐ-TC ngày 20/03/1978 do Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp Nguyễn Đình Tứ ký. Lúc đó Trạm y tế có 20 giường bệnh, 33 cán bộ y tế và được chia ra làm 3 cơ sở phục vụ là: Đồng Tâm, Phúc xá và Cổ Nhuế, BS. Nguyễn Thị Mai Lan là Trưởng Trạm Y tế, BS. Ngô Lệ Anh là Phó Trưởng Trạm Y tế.

 • Năm 1988 - 1992 BS. Ngô Lệ Anh là Trưởng trạm, Bs Nguyễn Thị Thìn là Phó Trưởng trạm.
 • Năm 1992 - 2003 BS. Đỗ Thị Hồng Lê là Trưởng trạm.
 • Tháng 10/2003 Y sĩ Trần Thị Long được bổ nhiệm Quyền Trưởng trạm.
 • Tháng 10/2005 - 03/2015 BS. Đỗ Thị Hải là Trưởng trạm.
 • Tháng 3/2015 đến nay: BS. Nguyễn Thị Thu Hiền là Trưởng trạm.

Hiện tại, Trạm y tế Trường Đại học Xây dựng có 06 cán bộ y tế (gồm 01 Bác sỹ, 02 Y sĩ và 03 cử nhân điều dưỡng )

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý về công tác bảo hiểm y tế, y tế học đường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh môi trường lao động, phòng chống các tệ nạn xã hội, vệ sinh phòng dịch; chăm sóc sức khoẻ ban đầu và điều trị bệnh cho cán bộ, viên chức, người lao động hợp đồng và người học trong Trường.

 1. Xây dựng trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, viên chức và lao động của Trường.
 2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức khám sức khoẻ định kỳ và đột xuất cho cán bộ, viên chức và sinh viên trong Trường; tổ chức khám sức khoẻ cho sinh viên khoá mới nhập Trường.
 3. Tổ chức khám và điều trị các bệnh thông thường, cấp cứu, thực hiện chính sách, chế độ về khám chữa bệnh, mua và cấp phát thuốc theo bảo hiểm y tế.
 4.  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động đôn đốc, kiểm tra vệ sinh môi trường, nơi làm việc, giảng đường, nơi ăn ở của sinh viên; chủ động phòng chống dịch bệnh theo mùa, có kế hoạch phòng chống các dịch bệnh phát sinh trong khu vực Trường. Kiến nghị với Hiệu trưởng tạm thời đình chỉ làm việc, giảng dạy, học tập khi có nguy cơ dịch bệnh, mất an toàn cao.
 5. Định kỳ kiểm tra nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt khu tập thể, ký túc xá, nơi làm việc của Trường.
 6. Xây dựng các phương án phòng chống kịp thời khi xảy ra mất an toàn vệ sinh thực phẩm.
 7. Thường trực các ban dân số kế hoạch hoá gia đình, an toàn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, phòng chống tệ nạn xã hội của Trường.
 8. Là cấp cơ sở quản lý toàn diện về nhân sự của Trạm và là đầu mối đại diện cho cá nhân của trạm quan hệ với Trường và các tổ chức thuộc Trường. Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Trạm y tế theo đúng quy định.
 9. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao phục vụ cho công tác của Trạm.
 10.  Trưởng Trạm Y tế được phép thừa lệnh Hiệu trưởng ký và đóng dấu của Trường trong phạm vi công tác được giao. Phó Trưởng Trạm Y tế được ký thừa lệnh Hiệu trưởng những văn bản do Trưởng Trạm uỷ quyền.
 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao./.
 • Trưởng trạm: BS.DS Nguyễn Thị Thu Hiền
 • Y sỹ: Trần Thị Phương Hoa
 • Y sỹ: Đào Thị Bích Hạnh
 • Cử nhân điều dưỡng: Lê Thị Quế
 • Cử nhân điều dưỡng: Ứng Thu Huyền
 • Cử nhân điều dưỡng: Nguyễn Thị Hương
 • Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009
 • Luật số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015
 • Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe
 • Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế
 • Mẫu giấy Khám sức khỏe
 • Mẫu sổ Khám sức khỏe định kỳ
 • Mẫu sổ Khám chữa bệnh của Trạm
 • Địa chỉ: Tầng1, 2 và 3 Nhà 4 tầng (Phía sau thư viện, gần giảng đường H2) - Số 55 đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Điện thoại: 0243.8 691834
 • Email: [email protected]
 • Website: //yt.73keys.com