bet 365app - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Viện Xây dựng Công trình biển

Tên tiếng Việt: Viện Xây dựng Công trình biển
Tên giao dịch Tiếng Anh: Institute Of Construction For Offshore Engineering (ICOFFSHORE)

logo_vienctb_0.png

Quyết định thành lập “Viện Đào tạo, Nghiên cứu và Ứng dụng Kỹ thuật Xây dựng Công trình Biển” trực thuộc trường Đại học Xây dựng số 1570/GD và ĐT ký ngày 11/06/1994.
Quyết định “Phê duyệt đề án chuyển đổi Viện Đào tạo; Nghiên cứu khoa học và Ứng dụng Kỹ thuật Xây dựng Công trình biển thành Viện Xây dựng Công trình biển, hoạt động theo cơ chế tự trang trải kinh phí theo quy định tại Nghị định 115/2005/NĐ-CP” số 1543/QĐ-BGDĐT ký ngày 05/05/2014.

+ Viện trưởng: PGS.TS Đinh Quang Cường
+ Phó Viện trưởng: ThS. Bùi Thế Anh
+ Có 37 cán bộ, bao gồm:  15 cán bộ cơ hữu và  22 cộng tác viên là các CBGD của Khoa Xây dựng Công trình biển và Dầu khí, trường Đại học Xây dựng.
trong đó: GS,PGS: 05; TS: 03; Ths: 20; Ks: 04; CN: 05

Chức năng

Nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ mới và kỹ thuật mới, chuyển giao công nghệ trong xây dựng các công trình ngoài khơi, ven biển, trên hải đảo, các công trình dầu khí, các phương tiện hoạt động trên biển.

Tham gia đào tạo sau đại học, đào tạo ngắn hạn theo các chuyên đề liên quan đến Xây dựng Công trình biển và Dầu khí, Xây dựng công trình Ven biển

Dịch vụ khoa học và công nghệ:

 • Tổ chức thi công các công trình xây dựng thử nghiệm ở ngoài khơi, ven biển và trên hải đảo;
 • Tư vấn quản lý dự án, Lập dự án đầu tư;
 • Khảo sát địa hình địa chất thuỷ văn, Thiết kế, Lập định mức dự toán, Lập dự toán và tổng dự toán;
 • Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu;
 • Thẩm tra thiết kế, Thẩm tra dự toán và tổng dự toán;
 • Giám sát thi công xây dựng, Giám sát lắp đặt thiết bị;
 • Kiểm định, Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng xây dựng
 • cho các công trình ngoài khơi, công trình ven biển, công trình trên hải đảo, công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông, công trình thuỷ lợi, công trình thông tin, công trình bưu điện. 
 • Tổ chức đào tạo và đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tổ chức hội thảo khoa học trong lĩnh vực xây dựng công trình ngoài khơi và ven biển.

​Kinh doanh và phân phối các sản phẩm khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Xây dựng Công trình biển và Xây dựng công trình ven biển.

Hợp tác liên kết hoạt động khoa học và công nghệ với tổ chức trong và ngoài nước, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực Xây dựng công trình biển và Xây dựng công trình ven biển.

Nhiệm vụ

 • Thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước và Nhà trường Đại học Xây dựng giao.
 • Tham gia tuyển chọn, thực hiện các dự án, đề tài, nhiệm vụ KHCN các cấp thuộc lĩnh vực Xây dựng Công trình biển và dầu khí; Xây dựng Công trình ven biển, ứng phó với biến đổi khí hậu; Xây dựng cơ bản, …
 • Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và ứng dụng công nghệ mới thuộc lĩnh vực Xây dựng Công trình biển và dầu khí; Xây dựng Công trình ven biển, ứng phó với biến đổi khí hậu.
 • Tham gia xây dựng các quy chuẩn, quy phạm, tiêu chuẩn Nhà nước, tiêu chuẩn ngành thuộc lĩnh vực chuyên môn có liên quan.
 • Tư vấn, thiết kế, thẩm định, quản lý chất lượng các thiết bị, hệ thống công trình thuộc lĩnh vực chuyên môn có liên quan.
 • Tổ chức các khóa đào tạo nghề, đào tạo ngắn hạn, các hội thảo, đào tạo chuyên đề nâng cao… và tham gia đào tạo đại học và sau đại học thuộc lĩnh vực chuyên môn.
 • Tham gia liên doanh, liên kết với các tổ chức thuộc lĩnh vực Xây dựng Công trình biển và dầu khí; Xây dựng Công trình ven biển, ứng phó với biến đổi khí hậu trong và ngoài nước

Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Xây dựng công trình ngoài khơi, ven biển, trên hải đảo, các công trình dầu khí và các phương tiện hoạt động trên biển;
Tham gia đào tạo sau đại học, đào tạo ngắn hạn trong lĩnh vực Xây dựng Công trình Biển; Xây dựng Công trình ven biển;
Dịch vụ khoa học và công nghệ:

 • Tổ chức thi công các công trình xây dựng thử nghiệm ở ngoài khơi, ven biển và trên hải đảo;
 • Tư vấn quản lý dự án, Lập dự án đầu tư;
 • Khảo sát địa hình địa chất thuỷ văn, Thiết kế, Lập định mức dự toán, Lập dự toán và tổng dự toán;
 • Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu;
 • Thẩm tra thiết kế, Thẩm tra dự toán và tổng dự toán;
 • Giám sát thi công xây dựng, Giám sát lắp đặt thiết bị;
 • Kiểm định, Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng xây dựng
 • cho các công trình ngoài khơi, công trình ven biển, công trình trên hải đảo, công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông, công trình thuỷ lợi, công trình thông tin, công trình bưu điện. 
 • Tổ chức đào tạo và đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tổ chức hội thảo khoa học trong lĩnh vực xây dựng công trình ngoài khơi và ven biển.

Hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực Xây dựng Công trình biển va Xây dựng Công trình ven biển.
Hợp tác liên kết hoạt động khoa học công nghệ trong lĩnh vực Xây dựng Công trình biển và Xây dựng công trình ven biển.
Địa bàn hoạt động: Trong cả nước.
 

Các Đề tài KHCN và dự án đang thực hiện:

Đề tài KHCN cấp Nhà nước 2015-2017

Nhánh Dự án KHCN cấp Nhà nước

“Nghiên cứu tính toán, xây dựng quy trình thiết kế cơ sở cho giàn khoan tự nâng 400ft”, mã số SPQG.02b.01-01 thuộc Dự án “Nghiên cứu thiết thiết kế cơ sở, chi tiết, công nghệ chế tạo, tích hợp giàn khoan tự nâng ở độ sâu 400 ft phù hợp với điều kiện Việt Nam và nghiên cứu phát triển, hoán cải giàn khoan dầu khí di động phục vụ phát triển kinh tế biển, an ninh quốc phòng” - mã số SPQG.02b.01.

“Nghiên cứu chống ăn mòn và xây dựng quy phạm, tiêu chuẩn thiết kế; xây dựng quy trình khảo sát, duy tu bảo dưỡng  các công trình quốc phòng tại vùng DKI và Trường Sa" , mã số ĐTB11.4-GĐ2, thuộc Dự án KHCN cấp Nhà nước: “Điều tra cơ bản,  nghiên cứu xây dựng cơ sở quan trắc và công nghệ xử lý các yếu tố tự nhiên tác động lên công trình ở các vùng biển phục vụ các nhiệm vụ kinh tế kỹ thuật và tăng cường quốc phòng - An ninh trên biển và thềm lục địa Việt Nam” Giai đoạn 2015-2018.

 

Gia cố các công trình DKI (Viện thiết kế và giám sát thi công)

(Dùng nguyên lý trọng lực - là kết quả nghiên cứu của Đề tài KHCN cấp Nhà nước do Viện thực hiện)

 

 

Các công trình đèn biển ven đảo Nam Yết, Trường Sa Lớn, Sinh Tồn, Sơn Ca

(Ứng dụng kết quả nghiên cứu KHCN cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, do Viện thực hiện)

 

Thiết kế cải hoán Riser Platform – CPP II – Mỏ Bạch Hổ

Tính toán độc lập PVD II Jack-up

Hình 3. Đà tầu Nam Triệu  (70.000DWT) do Viện thiết kế và chuyển giao

Hình 4. Đê biển Đề Gi, Kè bờ đường xuyên đảo Hải Phòng - Cát Bà

Hạng mục đê chắn sóng và Âu tầu do Viện thiết kế và chuyển giao

Tháp  truyền hình Hải Phòng bằng bê tông cốt thép, cao 118m

Trụ sở hành chính tỉnh Ninh Bình

Tòa nhà Văn phòng cho thuê và nhà ở tại phố Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Thiết kế Ụ tàu số 2 – Nhà máy đóng tàu Dung Quất

 

Nhóm nghiên cứu của Viện tại Trường Sa lớn (2010)

 

Thí nghiệm mô hình vật lý – Lan truyền sóng lên đảo Trường Sa Lớn

(Nhánh Dự án KHCN cấp Nhà nước, mã số ĐTB11.4 – 2009-2012)

Tính toán kết cấu các công trình đặc biệt phức tạp bằng các chương trình phần mềm chuyên dụng

(là thế mạnh của tập thể cán bộ Viện Xây dựng Công trình biển)

 • Địa chỉ: P504, nhà Thí Nghiệm, trường Đại học Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Điện thoại: (84-4) 6673.9173
 • Fax: (84-4) 3869.9698
 • Email: [email protected]
 • Website: icoffshore.com.vn
 • Mã số thuế: 010.010.8896
 • Tài khoản: 102010000028437 tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội