bet 365app - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Xét đạt chuẩn và bổ nhiệm GS, PGS năm 2019

Nội dung đang được cập nhật ...

TT Quyết định, Công văn, Thông tư File nội dung
1 Quyết định về việc bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước Nhiệm kỳ 2018-2023
2 Quyết định về việc thành lập và bổ nhiệm các chức danh của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành 2019
3 Công văn Số 102/HĐGSNN: Về việc đảm bảo chất lượng xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019
4 Công văn Số 105/ HĐGSNN-VP: Về việc tập huấn xét công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019
5 Thông tư số 04/2019 TT-BGDĐT ngày 28/3/2019
6 Công văn của HDGSNN về Lịch xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019
7 Quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng: Quyết định 37/2018/QĐ-TTg
8 Quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng: Danh mục các biểu bảng

1. Danh sách ứng viên

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐĂNG KÝ CHỨC DANH NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH NƠI LÀM VIỆC ĐĂNG KÝ HỘI ĐỒNG
1 Trần Đức Hạ 18/7/1953 GS Ngành Xây dựng; chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị BM Cấp thoát nước, Trường ĐHXD Xây dựng - Kiên trúc
2 Trần Minh Tú 01/01/1962 GS Ngành Cơ học; chuyên ngành Cơ học vật rắn BM Sức bền vật liệu, Trường ĐHXD Cơ học
3 Nguyễn Quang Minh 02/8/1976 PGS Ngành Kiến trúc; chuyên ngành Kiến trúc dân dụng BM Kiến trúc dân dụng, Trường ĐHXD Xây dựng - Kiên trúc
4 Nguyễn Ngọc Linh 25/8/1973 PGS Ngành Xây dựng; chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng BM Công trình thép - gỗ, Trường ĐHXD Xây dựng - Kiên trúc
5 Phan Huy Đông 06/5/1980 PGS Ngành Xây dựng; chuyên ngành Địa kỹ thuật BM Cơ học đất, nền móng, Trường ĐHXD Xây dựng - Kiên trúc
6 Văn Viết Thiên Ân 15/02/1976 PGS Ngành Xây dựng; chuyên ngành Vật liệu và Cấu kiện xây dựng BM Vật liệu xây dựng, Trường ĐHXD Xây dựng - Kiên trúc
7 Hoàng Vĩnh Long 31/01/1976 PGS Ngành Xây dựng; chuyên ngành Vật liệu và Cấu kiện xây dựng BM Vật liệu xây dựng, Trường ĐHXD Xây dựng - Kiên trúc
8 Phạm Thị Mai Thảo 20/5/1981 PGS Ngành Xây dựng; chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị Khoa Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Xây dựng - Kiên trúc
9 Lê Trung Thành 16/5/1975 PGS Ngành Xây dựng; chuyên ngành Vật liệu và Cấu kiện xây dựng Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng Xây dựng - Kiên trúc

2. Bản đăng ký

STT HỌ VÀ TÊN BẢN ĐĂNG KÝ ĐIỆN THOẠI EMAIL
1 Trần Đức Hạ 0903 235 078 [email protected]
2 Trần Minh Tú 0912 101 173 [email protected]
3 Nguyễn Quang Minh  0902 188 094 [email protected]
4 Nguyễn Ngọc Linh 0904 247 817 [email protected]
5 Phan Huy Đông 0907 586 866 [email protected]
6 Văn Viết Thiên Ân  0912 065 218 [email protected]
7 Hoàng Vĩnh Long 0972 916 898 [email protected]
8 Phạm Thị Mai Thảo 0913 685 371 [email protected]
9 Lê Trung Thành 0942 015 290 [email protected]

3. Hồ sơ ứng viên

1. Danh sách đề cử ứng viên hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

TT

Họ và tên

Chuyên môn, học hàm, học vị

Ngành, liên ngành

1

Nguyễn Việt Anh

GS. TS

Xây dựng – Kiến trúc

2

Doãn Minh Khôi

GS. TS

Xây dựng – Kiến trúc

3

Trần Văn Liên

GS. TS

Cơ học

4

Phan Quang Minh

GS. TS

Xây dựng – Kiến trúc

5

Nguyễn Thị Kim Thái

GS. TS

Xây dựng – Kiến trúc

6

Phạm Hoàng Anh

PGS. TS

Cơ học

7

Đinh Quang Cường

PGS. TS

Xây dựng – Kiến trúc

8

Phạm Hùng Cường

PGS. TS

Xây dựng – Kiến trúc

9

Phạm Duy Hòa

PGS. TS

Giao thông

10

Nguyễn Thị Thanh Mai

PGS. TS

Xây dựng – Kiến trúc

11

Vũ Hoài Nam

PGS. TS

Giao thông

12

Trần Thị Việt Nga

PGS. TS

Xây dựng – Kiến trúc

13

Bạch Đình Thiên

PGS. TS

Xây dựng – Kiến trúc

14

Nguyễn Văn Tuấn

PGS. TS

Xây dựng – Kiến trúc

15

Hoàng Tùng

PGS. TS

Giao thông

Danh sách gồm: 05 GS, 10 PGS.

2. Các quyết định

  • Quyết định phê duyệt hội đồng Giáo sư cơ sở: 
  • QĐ 615 bổ nhiệm Chủ tịch, PCT và Thư ký HĐ GSCS: 

3. Thời gian họp hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

  • Tổng số ứng viên: 12, trong đó: 02 GS; 10 PGS
  • Địa điểm họp: Phòng 305, nhà A1, Trường Đại học Xây dựng
  • Lịch xét năm 2019:

Thứ tự

Ngày, tháng, năm

Thời gian

Nội dung công việc

Ghi chú

1

05/07/2019

8h00

Rà soát hồ sơ để thẩm định

 

2

06/07/2019

8h00

Chuyển hồ sơ để thẩm định

 

3

02/08/2019

8h00

Nhận lại hồ sơ và kết quả thẩm định

 

4

06/08/2019

8h00 –

17h00

Phiên họp thứ nhất: xét kết quả thẩm định và biểu quyết danh sách các ứng viên được mời báo cáo khoa học tổng quan và đánh giá năng lực ngoại ngữ của ứng viên

 

5

07/08/2019

8h00 – 16h00

 

Phiên họp thứ hai: Hội đồng nghe báo cáo khoa học tổng quan và đánh giá năng lực ngoại ngữ của ứng viên

 

6

07/08/2019

16h00 – 17h30

Hội đồng đánh giá, kết luận về báo cáo khoa học tổng quan và về năng lực ngoại ngữ của từng ứng viên. Thông qua danh sách, bỏ phiếu kín, kiểm phiếu và thông qua biên bản kiểm phiếu. Rút kinh nghiệm và thông qua Biên bản kỳ họp.

 

7

08/08/2019

8h00

Thông báo kết quả trong trường

 

8

23/08/2019

10h00

Nộp báo cáo kết quả và hồ sơ cho Hội đồng Giáo sư Nhà nước

 

4. Kết quả xét duyệt của hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019: 

5. Kết quả xét duyệt của HĐGSNN năm 2019: Đang cập nhật ...

  • Danh sách đăng ký bổ nhiệm năm 2019: Nội dung đang được cập nhật ...
  • Danh sách hội đồng năm 2019: Nội dung đang được cập nhật ...
  • Kết quả xét bổ nhiệm năm 2019: Nội dung đang được cập nhật ...
TT Hội đồng Họ và Tên Địa chỉ liên hệ Ghi chú
1 Chủ tịch Hội đồng GS.TS Phan Quang Minh

- Điện thoại di động: 09132. 23609
- Email: [email protected]
- Địa chỉ liên hệ qua bưu điện: Phó Hiệu trưởng Phan Quang Minh, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai - Bà Trưng, Hà Nội

 
2 Thư ký Hội đồng GS.TS Trần Văn Liên

- Điện thoại di động: 09122.60745
- Email: [email protected]