bet 365app - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Xét đạt chuẩn và bổ nhiệm GS, PGS năm 2021

Theo yêu cầu của Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, hồ sơ và quá trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại cơ sở giáo dục đại học cần phải công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học.

-  

-  

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2021

Tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Xây dựng

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh 

Đăng ký chức danh

Ngành, Chuyên ngành

Nơi làm việc

Đăng ký hội đồng

1

Phạm Thái Hoàn

21/03/1983

PGS

Ngành Xây dựng; chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng

Trường Đại học Xây dựng, khoa Xây dựng DD&CN, bộ môn Công trình bê tông cốt thép

Xây dựng

– Kiến trúc

2

Hà Mạnh Hùng

05/08/1982

PGS

Ngành Xây dựng; chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng

Trường Đại học Xây dựng, khoa Xây dựng DD&CN, bộ môn Cơ học kết cấu

Xây dựng

– Kiến trúc

3

Hoàng Vĩnh Long

31/01/1976

PGS

Ngành Xây dựng; chuyên ngành Vật liệu và Cấu kiện xây dựng

Trường Đại học Xây dựng, khoa Vật liệu xây dựng, bộ môn Công nghệ vật liệu xây dựng

Xây dựng

– Kiến trúc

4

Nguyễn Ngọc Lâm

04/07/1983

PGS

Ngành Xây dựng; chuyên ngành Vật liệu và Cấu kiện xây dựng

Trường Đại học Xây dựng, khoa Vật liệu xây dựng, bộ môn Vật liệu xây dựng

Xây dựng

– Kiến trúc

5

Khúc Đăng Tùng

20/10/1977

PGS

Ngành Giao thông vận tải; chuyên ngành Xây dựng cầu

Trường Đại học Xây dựng, khoa Cầu đường, bộ môn Cầu và công trình ngầm

Giao thông

vận tải

Danh sách có 05 người.

1. Danh sách đề cử ứng viên hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Ngành, liên ngành

1

Nguyễn Việt Anh

GS.TS

Xây dựng – kiến trúc

2

Trần Anh Bình

PGS.TS

Cơ học

3

Nguyễn Hoàng Giang

PGS.TS

Xây dựng – kiến trúc

4

Phạm Duy Hòa

PGS.TS

Giao thông vận tải

5

Doãn Minh Khôi

GS.TS

Xây dựng – Kiến trúc

6

Trần Văn Liên

GS.TS

Cơ học

7

Nguyễn Ngọc Linh

PGS.TS

Xây dựng – kiến trúc

8

Phan Quang Minh

GS.TS

Xây dựng – kiến trúc

9

Trần Thị Việt Nga

PGS.TS

Xây dựng – kiến trúc

10

Nguyễn Việt Phương

PGS.TS

Giao thông vận tải

11

Bạch Đình Thiên

PGS.TSKH

Xây dựng – kiến trúc

12

Trần Minh Tú

GS.TS

Cơ học

13

Nguyễn Văn Tuấn

PGS.TS

Xây dựng – kiến trúc

14

Hoàng Tùng

PGS.TS

Giao thông vận tải

15

Phạm Thanh Tùng

PGS.TS

Xây dựng – kiến trúc

2. Các quyết định

  • Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở 
  • Quyết định bổ nhiệm các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở 

3. Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021: 

4. Kết quả xét duyệt của hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021: 

5. Kết quả xét duyệt của HĐGSNN năm 2021: Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh