bet 365app - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Viện Cảng - Kỹ thuật hàng hải

 • Tên tiếng Việt: Viện Cảng - Kỹ thuật hàng hải
 • Tên tiếng Anh: Institute of Port Maritime - Technique (INPOMAT)

Viện Cảng - Kỹ thuật hàng hải trực thuộc trường Đại học Xây dựng là một Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ, được thành lập ngày 04/03/2008 theo tinh thần Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và theo Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19/05/2007 của Chính phủ về Doanh nghiệp Khoa học & Công nghệ.

Giấy chứng nhận

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109000025-KHCN - Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ.
 • Giấy chứng nhận đăng ký Khoa học và Công nghệ số 203/DK-KH&CN.
 • Đào tạo, nghiên cứu khoa học; chuyển giao công nghệ; sản xuất - kinh doanh.
 • Viện là nơi tập hợp các cán bộ đầu ngành trong của lĩnh vực Cảng - Đường thuỷ - Thềm lục địa và Kỹ thuật Hàng hải, là nơi sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh có thể thực tập, cộng tác.
 • Viện là cầu nối giữa công tác Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ ứng dụng vào thực tế, Nghiên cứu chế tác và sản xuất kinh doanh các sản phẩm tin học phục vụ cho ngành.

Lĩnh vực đào tạo

 • Mở các lớp đào tạo ngắn hạn (bồi dưỡng, bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức) và cấp chứng chỉ cho ngành nghề chuyên sâu và các lĩnh vực Xây dựng cơ bản (XDCB) khác;
 • Mở các lớp đào tạo và cấp chứng chỉ các phần mềm có bản quyền: MIKE, SAP, STRAP, PHAZ2, SLOPE/W, SEEP/W, PLAXIS, GEO5 ...

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ

 • Nghiên cứu, khai thác, chế tác trọn gói các sản phẩm phần mềm trong ngành nghề chuyên sâu và các lĩnh vực XDCB khác;
 • Nghiên cứu, chế tác thử nghiệm các công nghệ xây dựng mới, kết cấu mới trong ngành nghề chuyên sâu;
 • Nghiên cứu, khai thác, chế tác, thử nghiệm, tư vấn, chuyển giao khoa học - công nghệ trong lĩnh vực Xây dựng;
 • Tổ chức hội nghị, hội thảo, giới thiệu và chuyển giao sản phẩm.

Lĩnh vực sản xuất - kinh doanh

 • Tư vấn (lập dự án, thiết kế, thẩm tra, thẩm định, kiểm định) trong lĩnh vực XDCB: Công trình thuỷ (cảng, đường thuỷ, thuỷ lợi, thuỷ điện, công trình bảo vệ bờ, công trình thuỷ công trong nhà máy đóng tàu…); Công trình biển; Công trình giao thông cầu, đường bộ; Công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; Công trình hạ tầng kỹ thuật.
 • Khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thuỷ văn phục vụ lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán trong XDCB.
 • Sản xuất, khai thác và kinh doanh các sản phẩm công nghệ tin học (phần mềm và phần cứng) trong lĩnh vực xây dựng.

Ngành nghề chuyên sâu 

Cảng; Đường thủy; Thềm lục địa; Kỹ thuật Hàng Hải; Môi trường và Công nghệ thông tin.

Lĩnh vực Xây dựng Cảng

 • Các công trình bến (bến cảng sông, bến cảng biển): bến cầu tầu, bến khối xếp, bến trọng lực, bến tường cừ, bến tường chắn …
 • Các công trình thuỷ công trong nhà máy đóng tầu: ụ tầu, triền tầu, đà tầu …
 • Các công trình phục vụ cho xây dựng mới và khai thác cảng: nhà điều hành, kho, bãi, nhà, xưởng, đường giao thông trong cảng …
 • Các công trình đê, kè (chìm, nổi, cố định hoặc di động) nhằm mục đích chắn sóng, chắn cát, ngăn mặn, chống ô nhiễm, chống xâm thực của môi tr­ường nước …
 • Các công trình xây dựng ven sông, ven biển, ven đảo, trong hồ, trong vịnh, các vùng ngập nước nhằm phục vụ các ngành kinh tế sông - biển, du lịch và bảo vệ Quốc phòng.

Lĩnh vực Xây dựng Đường thuỷ

 • Các công trình chỉnh trị sông (phòng chống lũ, giao thông vận tải thuỷ, công trình phục vụ nông nghiệp ...).
 • Các công trình bảo đảm hàng hải (phao tiêu, báo hiệu dẫn luồng, đèn biển ...).
 • Các công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển, bờ đảo.
 • Các công trình phòng ngừa, giảm thiểu và chống thảm hoạ thiên tai …
 • Các công trình quai đê, lấn biển.
 • Các công trình đ­ường ngầm vượt qua sông, qua biển.
 • Các công trình bảo vệ môi tr­ường sông, biển.
 • Các ph­ương tiện giao thông thuỷ: tầu biển, xà lan, pôntông …

Lĩnh vực Quản lý và khai thác Cảng - Đường thuỷ

 • Chính sách cảng và quản lý Nhà nước; Quản lý cảng; Khai thác cảng; Duy tu bảo dưỡng trang thiết bị cảng; Quản lý và duy tu đ­ường thuỷ; Kinh tế vận tải biển; Phân tích tài chính; Luật pháp hàng hải; An toàn hàng hải/an ninh cảng; Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng cho thuê cảng.

Lĩnh vực Kỹ thuật hàng hải

 • Lĩnh vực về luồng tầu giao thông trên biển, lĩnh vực về kết cấu vỏ tầu, kết cấu các công trình (phao tiêu, báo hiệu hàng hải v.v..), đảm bảo an toàn hàng hải, quy hoạch, kinh tế, quản lý các công trình Cảng và các công trình hàng hải khác;
 • Các công trình xa bờ, hải đảo;
 • Đào tạo, nghiên cứu, xây dựng và chuyển giao các mô hình Quản lý và khai thác các phương tiện, thiết bị phục vụ các hoạt động về hàng hải.

Lĩnh vực môi trường 

Lĩnh vực này đi sâu giải quyết các vấn đề về môi trường trong lĩnh vực xây dựng công trình Cảng - Đường thủy và thềm lục địa.

Lĩnh vực công nghệ thông tin Lĩnh vực này đi sâu giải quyết vấn đề về phần cứng, phần mềm và các thiết bị công nghệ tin học phục vụ cho lĩnh vực chuyên sâu (Xây dựng Cảng - Đường thủy - Thềm lục địa, Quản lý và khai thác cảng, Kỹ thuật Hàng hải).

Ngành nghề khác 

Viện được phép triển khai các lĩnh vực XDCB khác được thể hiện trong giấy phép đăng ký kinh doanh.

 • Lực lượng chính nhiệm: là lực lực lượng cơ hữu theo biên chế của Viện
 • Lực lượng kiêm nhiệm: Cán bộ giảng dạy của Bộ môn Cảng - Đường 
 • Lực lượng cộng tác viên chính: Các cán bộ thuộc trường Đại học Xây dựng
 • Địa chỉ: Phòng 702 - 703, nhà Thí nghiệm, trường Đại học Xây dựng, 55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Điện thoại: (04 3) 8691 459 
 • Fax:  (+84.4) 38691 459  
 • Email: [email protected]     
 • Webside: .vn