bet 365app - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Khoa Kiến trúc & Quy hoạch

Giới thiệu
PineappleSinh viên Khoa Kiến trúc và Quy hoạch

Khoa Kiến trúc và Quy hoạch thành lập năm 1967.

Khoa Kiến trúc và Quy hoạch là khoa luôn đi đầu trong việc đổi mới đào tạo, mở rộng hợp tác trong nước, quốc tế và các hoạt động ngoại khóa của sinh viên.

- Hướng tới chuẩn đầu ra Quốc tế

Nhằm hướng tới chuẩn đầu ra Quốc tế và đổi mới chương trình đào tạo của khoa theo hướng tiếp cận CDIO (viết tắt của các từ: Conceive - hình thành ý tưởng, Design - thiết kế,  Implement – triển khai và Operate - vận hành), khoa Kiến trúc và Quy hoạch là khoa đi đầu trong việc thành lập các lớp Kiến trúc sư Anh ngữ (năm 2008) và Pháp ngữ (năm 2010) với chương trình đào tạo tiên tiến, đặc biệt là về đồ án kiến trúc và ngoại ngữ.

- Mở rộng hợp tác Quốc tế

Mở rộng hợp tác với các trường, các tổ chức Quốc tế liên quan luôn là mối quan tâm hàng đầu của khoa Kiến trúc và Quy hoạch. Khoa đã thiết lập được một hệ thống các đối tác chiến lược về đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên và sinh viên,.. tại khu vực châu Á (Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia,..) cũng như châu Âu, châu Mỹ (Pháp, Đức, Hà Lan, Italia, Canada,…). Các buổi nói chuyện của các KTS nổi tiếng thế giới, các hội thảo quốc tế về đào tạo, các xưởng thiết kế quốc tế quy mô lớn đã được tổ chức tại khoa ngày một thường xuyên hơn. Giảng viên và sinh viên của khoa cũng thường xuyên được cử đi tham dự các hội thảo quốc tế, tham  gia các cuộc thi quốc tế và luôn giành các giải thưởng cao. Thông qua đó, trình độ giảng viên và sinh viên ngày càng được nâng cao, vị thế của khoa Kiến trúc và Quy hoạch cũng ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

- Gắn “học” với “hành” và gắn kết với doanh nghiệp

Bên cạnh đó, khoa Kiến trúc và Quy hoạch cũng không ngừng mở rộng hợp tác với các đơn vị tư vấn thiết kế và các doanh nghiệp ngành xây dựng trong nước, thiết lập được một hệ thống các đối tác chiến lược, luôn đồng hành cùng khoa trong quá trình đào tạo và phát triển.

I. Ban chủ nhiệm khoa Kiến trúc và Quy hoạch

1. Trưởng khoa: TS. Nguyễn Cao Lãnh. ĐT: 0913541639

2. Phó trưởng khoa: ThS. Trần Quốc Việt. ĐT:01227316799

3. Phó trưởng khoa: TS. Trương Ngọc Lân

II. Tên Bộ môn:

Lãnh đạo

1. Bộ môn Kiến trúc Dân dụng

Trưởng bộ môn: TS Trần Minh Tùng

Phó Trưởng bộ môn: TS Hoàng Nguyên Tùng

2. Bộ môn Kiến trúc Công nghệ

Trưởng bộ môn: TS Nguyễn Cao Lãnh

Phó Trưởng bộ môn: TS Lê Lan Hương

3. Bộ môn Kiến trúc Cảnh quan

Trưởng bộ môn: TS Phạm Anh Tuấn

Phó Trưởng bộ môn: TS Đặng Việt Dũng

4. Bộ môn Kiến trúc Môi trường

Trưởng bộ môn: TS Phạm Thị Hải Hà

Phó Trưởng bộ môn: Ths Phạm Tiến Bình

5. Bộ môn Nội thất

Phó Trưởng bộ môn: Ths Lê Anh Đức

6. Bộ môn Quy hoạch

Trưởng bộ môn: PGS. TS Phạm Hùng Cường

Phó Trưởng bộ môn: TS Lê Quỳnh Chi

7. Bộ môn Lý thuyết & Lịch sử kiến trúc

Trưởng bộ môn: TS Đỗ Trọng Chung

Phó Trưởng bộ môn: TS Trần Giang Nam

8. Bộ môn Quy hoạch Hạ tầng Kỹ thuật đô thị

Trưởng bộ môn: PGS. TS Nguyễn Thị Thanh Mai

Phó Trưởng bộ môn: TS Tống Ngọc Tú

9. Bộ môn Hình hoạ Vẽ kỹ thuật

Trưởng bộ môn: Ths Phùng Quang Minh

Phó Trưởng bộ môn: TS Lê Thị Phương Chi

10. Bộ môn Cơ sở nghệ thuật

Trưởng bộ môn: TS Nguyễn Thị Lan Hương

III. Chủ tịch Hội đồng khoa

TS Nguyễn Cao Lãnh

IV. Chủ tịch Công đoàn khoa

Ths Nguyễn Hải Vân Hiền

V. Giáo vụ khoa:

Hoàng Thị Lê. ĐT: 0982484579

Nguyễn Huy Hoàng: 0988542626

Đội ngũ cán bộ: 121

Giảng viên: 119; Chuyên viên: 2

Phó GS, GS: 8

Tiến sĩ: 25

Thạc sĩ: 95

  • Theo chuẩn đầu ra của trường Đại học Xây dựng Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tình hình giảng viên tham gia NCKH:

  • Các đề tài đang thực hiện: Trong năm học 2014-2015 các Cán bộ Viên chức và Giảng viên trong khoa đã đăng ký 7 đề tài trọng điểm cấp trường (được duyệt 4 đề tài, thực hiện 3 đề tài 1 đề tài xin rút vì lý do sức khỏe) ; 9 đề tài cấp Trường (được duyệt 9)
  • Các đề tài đăng ký cho năm 2015-2016: Đến thời điểm hiện tại đã có 3 đề tài đăng ký cấp Trường trọng điểm và 6 đề tài đăng ký cấp Trường.
  • Các đề tài đã nghiệm thu cuối năm 2014: Nghiệm thu 9 đề tài cấp Trường (7 tốt 2 khá) và 02 cấp Trường trọng điểm (1 tốt 1 khá)
  • Các đề tài NCKH cấp cao hơn (Bộ/Ngành/Địa phương): Các chủ trì thực hiện theo thông báo riêng và trực tiếp với phòng KHCN cũng như các đơn vị đặt hàng nên tạm thời chưa có số liệu thống kê năm học 2015-2016

- Bảng tổng hợp số lượng đề tài các cấp theo bộ môn:

TT

BỘ MÔN

CẤP TRƯỜNG

CẤP TRƯỜNG TĐ

CẤP BỘ & T. ĐƯƠNG

2013-2015

2015-2016

2013-2015

2015-2016

2013-2015

2015-2016

1

Kiến trúc Dân dụng

2

 

1

2

1

 

2

Kiến trúc Công nghiệp

3

 

2

1

1

 

3

Quy Hoạch

 

1

3

 

1

 

4

Lý thuyết & Lịch sử kiến trúc

5

 

1

 

2

 

5

Kiến trúc Cảnh quan

4

 

2

 

 

 

6

Hạ tầng đô thị

2

2

 

 

 

 

7

Kiến trúc Môi trường

2

 

1

 

2

 

8

Hình họa & vẽ kỹ thuật

4

 

 

 

 

 

9

Cơ sở nghệ thuật

4

3

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

26

6

10

3

7

 

 

- Đánh giá chung: Với đội ngũ giảng viên 117 người, trong đó có 03 GS, 08 PGS, 02 TSKH, 17 TS và 80 Th.S khoa Kiến trúc và Quy hoạch là một trong những đơn vị hàng đầu về lực lượng NCKH chất lượng cao của nhà trường. Trong những năm qua các thầy cô giáo luôn xác định NCKH là nhiệm vụ thường xuyên và tích cực đăng ký đề tài ở tất cả các cấp từ cấp Trường, cấp Trường trọng điểm đến cấp Bộ, Ngành và đơn đặt hàng của địa phương, đơn vị ngoài trường. Các đề tài hầu hết được nghiệm thu đúng hạn và được đánh giá cao về hàm lượng khoa học, có giá trị ứng dụng, đặc biệt là nhóm các đề tài phục vụ việc nâng cao chất lượng giảng dạy đáp ứng tốt giai đoạn phát triển hiện nay của Khoa đang mở ngành mới, thành lập bộ môn mới và tăng cường hợp tác quốc tế.

- Giảng viên tham gia viết báo và hội thảo khoa học

Bảng tổng hợp số lượng bài báo các cấp theo bộ môn (số liệu thống kê đến hết năm 2014)

STT

Bộ môn trong Khoa

Số bài đăng quốc tế

Số bài đăng trong nước

Tổng số

01

Kiến trúc Dân dụng

13

41

54

02

Quy hoạch

10

16

26

03

Kiến trúc Công nghiệp

4

5

9

04

Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc

2

9

11

05

Vật lý Kiến trúc

0

6

6

06

Hạ tầng Đô thị

1

10

11

07

Hình họa – Vẽ kỹ thuật

2

7

9

08

Cơ sở Nghệ thuật

0

7

7

09

Kiến trúc Cảnh quan

0

1

1

 

Tổng số

32

102

134

- Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Bảng tổng hợp Sinh viên NCKH

NĂM HỌC

SỐ ĐỀ TÀI ĐĂNG KÝ

SỐ ĐT

SƠ KHẢO

SỐ ĐT

BÁO CÁO

SỐ ĐT ĐẠT GIẢI

A

B

C

KHÔNG

2013-2014

36

17

12

1

2

6

3

2014-2015

50

16

15

2

4

7

2

 

 

 

 

​ 

​