bet 365app - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Trung tâm Công nghệ Thông tin & Cơ sở dữ liệu

Trung tâm Công nghệ Thông tin & Cơ sở dữ liệu (CNTT&CSDL) được thành lập theo QĐ số 1030/QĐ-ĐHXD ngày 01 tháng 11 năm 2021. Là một đơn vị mới ra đời, non trẻ nhưng đang từng bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp vào xu thế phát triển chung của Nhà trường trong thời gian gần đây.

Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý hệ thống CNTT và CSDL của Trường

•    Quản lý hệ thống hạ tầng CNTT toàn Trường.
•    Quản lý hệ thống thông tin của Trường.
•    Quy hoạch, đề xuất mở rộng hạ tầng, dịch vụ CNTT dùng chung.
•    Xây dựng, duy trì, nâng cấp và vận hành kỹ thuật hệ thống công thông tin điện 
tử của Nhà trường.
•    Lưu trữ và quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ các hoạt động của Trường.
•    Là cấp cơ sở quản lý toàn diện về nhân sự của Trung tâm và là đầu môi đại diện cho cá nhân của Trung tâm quan hệ với Trường và các tổ chức thuộc Trường. 
•    Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Trung tâm theo đúng quy định của Trường.
•    Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao phục vụ cho công tác của Trung tâm.
•    Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Cơ sở dữ liệu được phép thừa
lệnh Hiệu trưởng ký và đóng dấu của Trường trong phạm vi công tác được giao. 
•    Thực hiện các nhiệm vụ do Hiệu trưởng giao.

STT Trình độ Họ tên Chức vụ Email
1 Th.S Hoàng Nam Thắng Giám đốc [email protected]
2 CN Trần Văn Quang Phụ trách hạ tầng mạng, máy chủ [email protected]
3 CN Nguyễn Việt Phương Phụ trách Helpdesk [email protected]
4 KS Nguyễn Trọng Nghĩa Hỗ trợ quản lý hạ tầng mạng, máy chủ [email protected]
5 KS Phạm Quốc Túy Cộng tác viên [email protected]
6 KS Mai Đức Tùng Cộng tác viên [email protected]

 
  • Văn phòng: 101 nhà H1 Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, số 55 Đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: 024.3863.0001                      
  • Email: [email protected].
  • Website: //ttcntt.73keys.com/