bet 365app - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Khoa Lý luận chính trị

PineappleKhoa Lý luận chính trị

Tiền thân của Khoa Lý luận chính trị là Bộ môn Mác - Lênin, được thành lập năm 1966, khi Trường Đại học Xây dựng đóng trên địa bàn Hương Canh, Tỉnh Vĩnh Phúc. Trải qua một thời kỳ phát triển đầy sóng gió, khó khăn, Bộ môn Mác - Lênin không ngừng trưởng thành và ngày càng lớn mạnh. Đến năm 2004, Bộ môn được nâng thành Khoa Mác – Lênin. Năm 2008, Khoa Mác – Lênin được đổi tên là Khoa Lý luận chính trị.

Hiện nay, với đội ngũ cán bộ giảng dạy vững mạnh, Khoa Lý luận chính trị đảm nhận nhiệm vụ quan trọng là trang bị những kiến thức thuộc lĩnh vực chính trị, tư tưởng - xã hội cho sinh viên Đại học Xây dựng Hà Nội.

1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Khoa Lý luận chính trị có 2 bộ môn:

 • Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.
 • Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Lãnh đạo đơn vị

Trưởng Khoa - Phó Bí thư Chi bộ 

GVC.TS Vũ Tiến Dũng

Phó trưởng Khoa - Bí thư Chi bộ

GVC.ThS Trần Đình Thỏa

 • Phụ trách chung
 • Phụ trách công tác cán bộ
 • Phụ trách công tác đối ngoại
 • Phụ trách khoa học và đào tạo sau đại học
 • Phụ trách đào tạo hệ chính quy và đào tạo hệ vừa làm vừa học
 • Phụ trách Cơ sở vật chất của Khoa
 • Phụ trách công tác tài chính và đời sống cán bộ
 • Trợ lý khoa học Khoa

- Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

 

Trưởng Bộ môn

GVC.TS Vũ Tiến Dũng

Phó trưởng Bộ môn

GV.TS Nguyễn Thị Hảo

- Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Trưởng Bộ môn

GVC.ThS Cao Văn Đan

Phó trưởng Bộ môn

GV.ThS Hoàng Trung Dũng

1. Đội ngũ cán bộ

Khoa Lý luận chính trị hiện có 18 cán bộ giảng dạy, 01 nhân viên văn phòng. Trong đó:

- Tiến sỹ: 4

- Thạc sỹ: 14

- Cử nhân: 01

- Giảng viên chính: 8

- Giảng viên: 10

- Chuyên viên hành chính: 01

Hiện nay, toàn bộ cán bộ giảng dạy của Khoa đều là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đội ngũ cán bộ Khoa LLCT  tháng 11- 2010

 

2. Mục đích đào tạo

- Trang bị cho sinh viên những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Xây dựng niềm tin, lý tưởng, đạo đức cách mạng cho sinh viên.

- Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận khoa học tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo.

3. Đối tượng đào tạo

Sinh viên các khoa trong toàn Trường, bao gồm cả hệ chính quy, vừa làm vừa học và học viên cao học, nghiên cứu sinh.

 

Tập huấn chuyên môn - Hạ Long tháng 6 - 2008

4. Địa chỉ liên hệ

 • Phòng 413 Nhà A1, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
 • Điện thoại: 024.38691430
 • E-mail: llct.huce.edu.73keys.com

1. Đội ngũ cán bộ

  

Nữ cán bộ Khoa LLCT - Tháng 4/2009

 

 

    

2. Nghiên cứu khoa học

 

3. Hoạt động công đoàn

TS. Vũ Thị Hằng - Chủ tịch Công đoàn Khoa

4. Công tác phát triển Đảng

 

5. Hoạt động dã ngoại