bet 365app - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Viện Công nghệ Cao Việt - Nhật

Viện Công nghệ Cao Việt – Nhật là tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Trường Đại học Xây dựng thành lập theo Quyết định số 1434/QĐ-ĐHXD ngày 16/10/2015. Viện được chuyển đổi thành đơn vị tự trang trải kinh phí từ Trung tâm Xúc tiến Giao lưu Kỹ sư Việt Nam – Nhật Bản (CJV) theo quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 và các văn bản khác có liên quan.

 • Nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ mới, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực xây dựng công trình, hạ tầng, kỹ thuật môi trường và vật liệu mới.
 • Tham gia, tổ chức và quản lý các chương trình đào tạo sau đại học, đào tạo ngắn hạn, đào tạo nâng cao; đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, cấp chứng chỉ thí nghiệm viên chuyên ngành.
 • Cung cấp các dịch vụ: Tư vấn về khoa học và chuyển giao công nghệ; thông tin khoa học công nghệ; tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học; triển khai thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm.
 • Phát triển, xây dựng và triển khai các dự án, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ với đối tác Quốc tế.
 • Mọi hoạt động của Viện theo đúng các chức năng và lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, được cấp trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, Giấy đăng ký kinh doanh do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ mới, chuyển giao công nghệ

 • Tham gia đấu thầu các đề tài, dự án NCKH có nguồn vốn từ ngân sách và tăng cường liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước để tìm kiếm thêm các thể loại đề tài thuộc các lĩnh vực chuyên sâu;
 • Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực các dạng kết cấu mới, vật liệu, môi trường và công nghệ thi công tiên tiến;

Lĩnh vực đào tạo

 • Thực hiện các khóa đào tạo nâng cao trình độ và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực kỹ thuật cao;
 • Thực hiện các khóa đào tạo nâng cao trình độ, nghiệp vụ kỹ thuật cho các đối tượng có nhu cầu chứng chỉ chuyên ngành.

Lĩnh vực tư vấn, chuyển giao công nghệ và tổ chức hội thảo

 • Tư vấn đầu tư (lập dự án, thiết kế, thẩm tra) các công trình xây dựng, tư vấn nghiệp vụ chuyên môn cung cấp thông tin và đánh giá thị trường;
 • Triển khai các chương trình sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ trong đó tập trung vào hướng phát triển các dạng kết cấu công trình mới, các phương pháp thi công tiên tiến, hiệu quả kinh tế cao.

Phát triển các dự án quốc tế

Triển khai hợp tác khoa học công nghệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm phát triển các dự án, phát triển các kỹ thuật cao trong xây dựng và đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

Lĩnh vực hoạt động

 • Nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ mới; chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực xây dựng công trình, hạ tầng, kỹ thuật môi trường và vật liệu mới.
 • Tổ chức và quản lý các chương trình đào tạo sau đại học, đào tạo ngắn hạn, đào tạo nâng cao; đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, cấp chứng chỉ thí nghiệm viên chuyên ngành.
 • Cung cấp các dịch vụ: Tư vấn về khoa học và chuyển giao công nghệ; thông tin khoa học công nghệ; tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học; triển khai thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm.
 • Phát triển, xây dựng và triển khai các dự án, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ với đối tác Quốc tế.

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Ban lãnh đạo Viện: Viện trưởng, các Phó Viện trưởng và Kế toán trưởng

Phòng chức năng:

- Phòng Dự án và Đào tạo

- Phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác Quốc tế

- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

- Phòng Hành chính - Kế toán

Viện trưởng: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Giang

 • Địa chỉ: Phòng 111, nhà A1, Trường Đại học Xây dựng, số 55, đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Điện thoại: (84) 24. 3869 9403/ 24. 3218 1086             
 • Fax: (84) 24. 3869 1684
 • Email: [email protected]             
 • Website: 
 • Facebook: