bet 365app - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Phòng Hợp tác Quốc tế

Phòng Hợp tác Quốc tế có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế và đối ngoại của Trường.

 1. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước các chương trình, nội dung hoạt động của các đơn vị, cá nhân của Trường về hợp tác quốc tế theo chế độ tham gia điều hành, báo cáo, kiểm tra, giám sát tổng kết, đánh giá.
 2. Chủ trì tham mưu, xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hợp tác quốc tế và quan hệ đối ngoại của Trường.
 3. Là đầu mối tham mưu, hỗ trợ xây dựng các mối quan hệ hợp tác của cá nhân, tập thể trong Trường với các tổ chức, cá nhân ngoài Trường.
 4. Là đầu mối theo dõi, giám sát các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ của Trường. Chủ trì việc xúc tiến, tìm kiếm, thiết lập các quan hệ quốc tế mới nhằm nâng cao uy tín của Trường.
 5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý hoạt động hợp tác quốc tế và quan hệ đối ngoại của Trường. Tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế, kế hoạch về quan hệ đối ngoại đã ban hành.
 6. Là đầu mối tổ chức, thực hiện và phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác lễ tân khi trường đón tiếp và làm việc với khách quốc tế.
 7. Ghi chép biên bản các cuộc họp giữa lãnh đạo Nhà trường với khách nước ngoài. Chuẩn bị nội dung hội đàm và soạn thảo các văn bản về quan hệ quốc tế được giao trình Hiệu trưởng ký. Tiếp nhận, soạn thảo, dịch và gửi các tài liệu, thư … phục vụ cho hoạt động quan hệ quốc tế của Trường.
 8. Phối hợp với các đơn vị chức năng trong Trường quản lý sinh viên quốc tế.
 9. Phối hợp với phòng Khoa học Công nghệ và các đơn vị có liên quan tổ chức và tham gia các hội thảo, hội nghị khoa học, hội nghị về hợp tác quốc tế. Chủ trì việc tổng kết và đề xuất khen thưởng trong hoạt động hợp tác quốc tế.
 10. Phối hợp với đơn vị chức năng trong và ngoài Trường đảm bảo hoạt động của khách nước ngoài thuận lợi, an toàn, đúng quy định.
 11. Chủ trì biên soạn và quản lý các ấn phẩm giới thiệu về Trường cho khách quốc tế. Tiếp nhận quà tặng của đối tác và tổ chức quốc tế và chuẩn bị quà tặng cho khách quốc tế.
 12. Hỗ trợ các thủ tục cần thiết về hộ chiếu, visa cho cán bộ, viên chức của Trường đi công tác nước ngoài và người nước ngoài đến làm việc với Trường. Lập và quản lý chương trình, nội dung, thời gian làm việc của các đoàn nước ngoài đến Trường làm việc; làm thủ tục xuất cảnh cho đoàn ra; tổ chức đón tiếp, sắp xếp nơi ở, làm việc, hỗ trợ hướng dẫn tham quan cho khách nước ngoài theo quy định.
 13. Tham gia phát triển và quản lý thương hiệu, hình ảnh quốc tế của Trường.
 14. Thực hiện quản lý dự án hợp tác quốc tế theo nhiệm vụ do Hiệu trưởng giao thông qua cơ chế hoạt động của các ban điều hành dự án.
 15. Phối hợp với phòng Tài vụ xây dựng dự toán cho hoạt động hợp tác quốc tế trên cơ sở các nguồn ngân sách của Nhà trường và các dự án hợp tác quốc tế của Trường.
 16. Quản lý, lưu trữ thông tin, các sổ sách, tài liệu hồ sơ về hợp tác quốc tế, về nhân sự của khách nước ngoài đúng theo quy định.
 17. Chứng nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các bản dịch văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phục vụ cho hoạt động quản lý của Trường.
 18. Là cấp cơ sở quản lý toàn diện về nhân sự của Phòng và là đầu mối đại diện cho cá nhân của Phòng quan hệ với Trường và các tổ chức thuộc Trường. Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Phòng theo đúng quy định của Trường
 19. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao phục vụ cho công tác của Phòng.
 20. Trưởng phòng Hợp tác quốc tế được phép thừa lệnh Hiệu trưởng ký và đóng dấu của Trường trong phạm vi công tác được giao. Phó Trưởng phòng được ký thừa lệnh Hiệu trưởng những văn bản do Trưởng phòng uỷ quyền.
 21. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
 • Trưởng phòng: TS. Nguyễn Tiến Dũng
 • Phó trưởng phòng: ThS. Nghiêm Hà Tân
 • 5 Cán bộ

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC HỢP TÁC QUỐC TẾ - Mẫu 0

1.   Thông báo đoàn vào(Mẫu 01A), Giấy báo tiếp khách (Mẫu 01)

2.   Kế hoạch đoàn ra (Mẫu 05)

3.   Đề nghị nhân sự nhập cảnh (Mẫu 02)

4.   Báo cáo kết quả tiếp đoàn (Mẫu 03)

5.   Đề nghị ra hạn thị thực (Mẫu 04)

6.   Đơn xin đi công tác/học tập/giải quyết việc riêng tại nước ngoài tổ chức ký kết các văn bản hợp tác quốc tế (Mẫu 06)

7.   Đơn xin gia hạn công tác/học tập/giải quyết việc riêng tại nước ngoài (Mẫu 07)

8.   Báo cáo tóm tắt kết quả công tác, học tập của đoàn công tác tại NN (Mẫu 08)

9.   Báo cáo tóm tắt kết quả công tác, học tập của cá nhân tại NN (Mẫu 08)

10. Đăng ký tổ chức hội thảo chuyên đề (Mẫu 09)

11. Đăng ký tổ chức hội nghị/ hội thảo quốc tế (Mẫu 09A)

12. Báo cáo tóm tắt kết quả hội nghị, hội thảo. (Mẫu 09B)

13. Quản lý đoàn ra đoàn vào gồm có các thông tin bắt buộc báo cáo bộ chủ quản và cơ quan an ninh (Mẫu 10)

14. Báo cáo năm về công tác hợp tác quốc tế (Mẫu 11A, Mẫu 11B)

Link download

 

Địa chỉ: P 110-111, Nhà A1-Trường đại học Xây Dựng Hà Nội, 55 Giải Phóng - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Số điện thoại: 0243 8691 302

Facebook: 

Website: htqt.73keys.com