bet 365app - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2016)

460

Kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2016)

Bắt đầu: 08:00 22/12/2016  (GMT + 07)
Kết thúc: 10:30 22/12/2016  (GMT + 07)
Địa điểm: Đại học Xây Dựng Hà Nội