bet 365app - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Kiểm định HCERES

Ngày 12/6/2017, 4 trường Đại học đầu tiên của Việt Nam gồm Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP Hồ Chí Minh và Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng đã được Hội đồng cấp cao đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học (HCERES) của Pháp ra kết luận đánh giá đạt chuẩn kiểm định trường đại học với mức cao nhất có thời gian hiệu lực 5 năm. Đây là sự kiện được ghi nhận lần đầu tiên trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, theo đó việc kiểm định trường đại học được triển khai bởi một tổ chức kiểm định quốc tế.

Kiểm định chất lượng giáo dục đại học (KĐCLGDĐH) từ lâu đã được đặt ra như là một trong những biện pháp quan trọng để cải tiến và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục trong cả nước, cũng như dần tiến tới việc xây dựng chất lượng của trường Đại học hội nhập quốc tế.

Với tầm nhìn chiến lược: “Đến năm 2030 trở thành trường đại học hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng, đạt đẳng cấp khu vực và quốc tế”, Trường Đại học Xây dựng luôn nỗ lực phát huy các giá trị cốt lõi: Chất lượng -  Hiệu quả - Phát triển – Hội nhập. Từ năm 1999, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ cùng với các trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP Hồ Chí Minh và Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng thực hiện đào tạo Chương trình kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) do Chính phủ Pháp tài trợ theo Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp. Ba chương trình đào tạo do Trường ĐHXD thực hiện đã được Ủy ban văn bằng kỹ sư Pháp (CTI) đánh giá và công nhận cho các giai đoạn 2004 - 2010, 2010 - 2016 và 2016 - 2022.

Trường Đại học Xây dựng -1 trong 4 trường đại học đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn kiểm định của một tổ chức kiểm định quốc tế

HCERES được thành lập năm 2013, là tổ chức đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học quốc tế uy tín; hoạt động độc lập có nhiệm vụ đánh giá các cơ sở đào tạo đại học, các tổ chức nghiên cứu và các chương trình đào tạo. Trung bình hàng năm HCERES đánh giá và kiểm định 50 cơ sở đào tạo, tổ chức nghiên cứu; 630 đơn vị nghiên cứu; 600 chương trình đào tạo đại học; 300 chương trình đào tạo thạc sĩ và 70 chương trình đào tạo tiến sĩ trên khắp thế giới.

Trước đó, trong chuyến công tác tại Cộng hòa Pháp vào tháng 2/2016 do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam dẫn đầu, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức lựa chọn HCERES để kiểm định 4 trường đại học của Việt Nam trong đó có Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Ngày 20/10/2016, Đoàn chuyên gia HCERES đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội trên cơ sở bản giới thiệu về tiềm lực của Trường đã gửi cho HCERES và kết luận Trường hoàn toàn đủ điều kiện đáp ứng để tiến hành công tác kiểm định; đồng thời hướng dẫn quy trình kiểm định, bộ tiêu chuẩn kiểm định cũng như chuẩn bị báo cáo tự đánh giá. Sau chuyến khảo sát sơ bộ của Đoàn chuyên gia HCERES, Trường đã chuẩn bị báo cáo tự đánh giá được xây dựng trên cơ sở bộ tiêu chuẩn gồm 6 lĩnh vực, 17 tiêu chuẩn, 29 tiêu chí dùng cho đánh giá các cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu ở nước ngoài, các bản hướng dẫn của HCERES. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, Trường đã hoàn thành và gửi bản báo cáo cho HCERES theo đúng kế hoạch đề ra.

Tiếp đó, ngày 27/02/2017, HCERES đã thực hiện đánh giá và kiểm định chất lượng tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Sau một thời gian đánh giá qua nhiều bước, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã chính thức được HCERES công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng với mức cao nhất có thời hạn hiệu lực là 5 năm vào ngày 12/6/2017. HCERES được thành lập năm 2013, là tổ chức đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học quốc tế uy tín; hoạt động độc lập có nhiệm vụ đánh giá các cơ sở đào tạo đại học, các tổ chức nghiên cứu và các chương trình đào tạo. Trung bình hàng năm HCERES đánh giá và kiểm định 50 cơ sở đào tạo, tổ chức nghiên cứu; 630 đơn vị nghiên cứu; 600 chương trình đào tạo đại học; 300 chương trình đào tạo thạc sĩ và 70 chương trình đào tạo tiến sĩ trên khắp thế giới.

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tiếp đón Đoàn chuyên gia của tổ chức HCERES (Pháp) tới thực hiện việc kiểm định trường

Việc Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cùng với 3 trường đại học lớn khác của Việt Nam lần đầu tiên đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục bởi một tổ chức quốc tế uy tín là một niềm vinh dự và tự hào to lớn của toàn thể cán bộ viên chức và sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội nói riêng cũng như ngành giáo dục của Việt Nam nói chung. Kết quả này là thành quả rất xứng đáng với sự nỗ lực không ngừng, hăng say lao động, học tập của toàn thể cán bộ viên chức và sinh viên Nhà trường. Sự kiện này cũng đã thực sự đã đánh dấu một bước phát triển mới của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội trên con đường phấn đấu vươn lên trở thành một cơ sở giáo dục đại học uy tín của Việt Nam và khu vực.