bet 365app - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Hoạt động chung

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội chuẩn bị kiểm định quốc tế bởi Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp (Hcéres)

Với tầm nhìn chiến lược “Trở thành một đại học nghiên cứu hàng đầu khu vực với nòng cốt là kỹ thuật và công nghệ, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam hòa bình và thịnh vượng”, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội luôn nỗ lực phát huy các giá trị cốt lõi: Trách nhiệm - Sáng tạo - Chất lượng và Hiệu quả. Từ năm 1999, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ cùng với các trường: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng thực hiện đào tạo Chương trình kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) do Chính phủ Pháp tài trợ theo Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp.

Năm 2017, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cùng Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TPHCM và Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng là một trong 4 trường đại học đầu tiên của Việt Nam được đánh giá ngoài và đạt chuẩn kiểm định cấp cơ sở giáo dục bởi tổ chức kiểm định quốc tế uy tín của Châu Âu - Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp (Hcéres). Theo quyết định số 2576/QĐ-BGDĐT ngày 09/9/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công nhận hoạt động của Hcéres tại Việt Nam.

Năm 2022, Hcéres đã cập nhật, cải tiến bộ tiêu chuẩn đánh giá các cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu ở nước ngoài, tập trung vào 3 lĩnh vực đánh giá (Quản trị và điều hành; Chính sách nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; Chính sách giáo dục, người học và môi trường học tập); trong đó gồm có 17 tiêu chuẩn và 122 tiêu chí. Tháng 6/2023, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã hoàn thành Báo cáo tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn mới của Hcéres.

Theo kế hoạch, từ ngày 30/11/2023 đến ngày 01/12/2023, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội sẽ tiếp đón Đoàn chuyên gia Hcéres tới thực hiện đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục. Căn cứ trên phân tích Báo cáo tự đánh giá và hoạt động đánh giá trực tiếp tại Trường tới đây, Đoàn chuyên gia Hcéres sẽ lập Báo cáo đánh giá chất lượng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và trình Ủy ban kiểm định của Hcéres để ra quyết định về kết quả kiểm định chất lượng. Dự kiến kết quả kiểm định sẽ được công bố vào Quý 1 năm 2024.

Đến thời điểm này, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã hoàn thành công tác chuẩn bị đón tiếp Đoàn chuyên gia Hcéres và hy vọng sẽ đạt được kết quả kiểm định tốt đẹp.

Thông tin về Hcéres

Hcéres được thành lập theo luật số 2013-660 ngày 22/7/2013 trên cơ sở Cơ quan đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp (AERES) và kế thừa các hoạt động của cơ quan này. Hcéres là tổ chức đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học độc lập có nhiệm vụ đánh giá các cơ sở đào tạo đại học, các tổ chức nghiên cứu và các chương trình đào tạo (). Hcéres là thành viên chính thức của Hiệp hội đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Châu Âu (ENQA) và Bộ tiêu chuẩn và Hướng dẫn về đảm bảo chất lượng (ESG) trong hệ giáo dục đại học Châu Âu (EHEA). Ngoài các cơ sở đào tạo và nghiên cứu của Pháp, Hcéres còn tham gia đánh giá các cơ sở đào tạo và nghiên cứu của các quốc gia thuộc EHEA. Trung bình hàng năm Hcéres đánh giá và kiểm định 50 cơ sở đào tạo, tổ chức nghiên cứu; 630 đơn vị nghiên cứu; 600 chương trình đào tạo đại học; 300 chương trình đào tạo thạc sĩ và 70 chương trình đào tạo tiến sĩ. Hcéres cũng đã thực hiện đánh giá và kiểm định quốc tế đối với các trường đại học nước ngoài, các tổ chức giáo dục của Pháp ở nước ngoài, các đơn vị nghiên cứu hỗn hợp quốc tế.

​​​​​​​Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng